8 Best Apps Similar To Chinese Chess - 中国象棋 - Xiangqi|AppSimilar

Top Grossing Apps: Chinese Chess - 中国象棋 - Xiangqi

Chinese Chess - 中国象棋 - Xiangqi

APP STORE: App Store    Free
CURRENT VERSION : 2.8(2020-06-08)
APP CATEGORIES : Games, Entertainment, Board
APP RATINGS & REVIEWS : 4 (<5K)

APP DOWNLOADS   APP REVENUE DAILY ACTIVE USER OF APP
5.0K   <5K 5.29K

APP DESCRIPTION

► Ứng dụng chơi cờ thông minh nhất!

Cờ Tướng Việt Nam hỗ trợ tới 4 chế độ chơi cùng với 7 cấp độ khó khác nhau. Từ người mới tập chơi đến đại kiện tướng đều có thể trải nghiệm hàng giờ chơi với nhiều thách thức. Ngoài ra bạn còn có thể thư giãn với việc xem lại những trận đấu đỉnh cao ở các giải đấu quốc tế của những đại kiện tướng. Chúc bạn có những trải nghiệm thú vị!

Tính năng:
- Hỗ trợ 3 chế độ chơi khác nhau: người với máy, người với người trực tiếp, qua Wifi.
- Chơi với bạn bè, Thi đấu online
- Thuật toán chơi rất thông minh với 7 cấp độ chơi.
- Hàng trăm ván cờ thế hóc búa.
- Xem lại hàng trăm ván cờ trong các giải đấu nổi tiếng thế giới
- Hỗ trợ chơi trực tuyến.
- Nạp / Lưu ván cờ.
- Dàn quân.
- Lịch sử, thống kê.
- Tính giờ.
- Đi lại (Undo)
- Hiển thị các nước đi hợp lệ
- Hiển thị nước đi trước đó.
- Gợi ý nước đi.

Ngôn ngữ: 

Chinese, Japanese, Korean, French, Spanish
German, Italian, Russian, Vietnamese...

APP STORE OPTIMIZATION DETAIL

PLATFORMS : App Store

REPORT

KEYWORD SEARCH


More Other AppsReport

Apps Similar To Chinese Chess - 中国象棋 - Xiangqi


Top 8 Similars More Similar Apps

中国跳棋  Chinese Checkers HD

Name:中国跳棋 Chinese Checkers HD                                                Price:¥0.00

Description:[NEW] according to players' report, to prevent trouble-maker taking other seats, we will take the rules below from June 9th, 2015
1) each player can make at most 51 steps;
2) The player will be punished 8 score if he places his pieces on other's seats when the game ends.
Please obey the rules and have a good fun on Chinese Checkers.

[Grand Update, Must Download!] or you will miss the new features here :
* Optimize the 5 jumper AIs;
* Add Onine Game Hall, you can play it with your friends;
* Add Tips, FootSteps;
* Add Fast Paced Jump to jump over multiple empty grids.
Especially, you can enjoy all above free!

The most popular Chinese Checkers on App Store, over 5 000 000 downloads worldwide! The iPhone version is also available now.

The most intelligent Chinese Checkers on App Store! With 5 different AI levels, support players from 1 to 6!

Chinese checkers is a board game that can be played by two, three, four, or six people, playing individually or with partners. The game is a modern and simplified variation of Halma. The objective is to be first to race one's pieces across the hexagram-shaped game board into "home" – the corner of the star opposite one's starting corner – using single-step moves or moves which jump over other pieces. Others keep playing to establish 2nd, 3rd, 4th, 5th, and last place finishers. The game involves some strategy but is popular even among young children.

A basic strategy is to find the longest hopping path that leads closest to, or immediately into, "home" – the destination star point at the opposite side of the board. (Multiple-jump moves are obviously faster to relocate pieces than step-by-step moves.) Since either player can make use of any hopping 'ladder' or 'chain' created, more advanced strategy involves hindering an opposing player, in addition to helping oneself find jumps across the board. Of equal importance are the players' strategies for emptying and filling their starting and home corners. Games between experts are rarely decided by more than a couple of moves.

Differing numbers of players result in different game layouts. Each layout imposes a different best-game strategy. For example, if a player's "home" or destination corner is empty (not an opponent's starting corner), the player can freely arrange his/her pieces to serve as a 'ladder' or 'bridge' between the two opposite ends. But if a player's opponent occupies the home destination corner, the player might be better advised to play a "waiting game" until all pieces have moved out.

Rating:3.5                                               Show Detail


欧亿婚恋-全球甄选优质单身

Name:欧亿婚恋-全球甄选优质单身                                                Price:¥0.00

Description:欧亿婚恋是一款全球单身婚恋交友app. 如果您是女士,您可以在欧亿婚恋app上找到世界各地与您兴趣爱好相同的男士,开启一段奇妙的缘分之旅;如果您是男士,您可以在APP中发现可以与您相知相伴的优雅女士,她们期待与您相遇。 欧亿婚恋的每一位用户都经过严格的身份验证,信息真实可靠。强大的翻译功能让环球沟通再无障碍。利用大数据精准匹配,帮您找到对的人,解决您单身的烦恼。

真实的个人信息: 欧亿婚恋上的用户都经过信息验证。 注册时必须上传自己真实的个人信息。我们严格的人工审核和视频认证系统,保证与您聊天约会的用户都是有交友需求的真实用户。

精准的推荐系统:我们利用精准的大数据匹配技术,通过您的兴趣爱好,年龄阶段等信息,为您精准匹配单身异性,准确率高达百分之九十五,让您找到满意的ta.

高级搜索:当您成为我们的VIP会员,您可以通过各种筛选条件,选择符合您的期望的优质异性,无任何限制的和他们聊天。

实时翻译系统: 我们提供在线翻译,为您解决语言障碍。您可以和国外人士,随时随地无障碍沟通。

如何保证交友安全? 我们做了以下措施:

1.增加了视频认证系统
2.要求手机,邮箱注册
3.身份证,学历证验证
4.要求一手机,一账号
5.增加完善便捷的举报机制
6.增加了风险提示

你的一秒迟疑,或许错过了一生的ta。 来欧亿婚恋寻找ta,认识ta, 熟悉ta,爱上ta。
VIP订阅服务说明
1个月VIP 328元;
6个月VIP 998元;
12个月VIP 1598元;

如果选择购买VIP,费用将从您的iTunes账户直接收取。在订阅服务到期前的24小时,系统将按照订阅类型自动续订和扣除相应费用。购买之后,您可随时前往iTunes商店的设置界面,关闭自动续费功能。

服务协议:https://app.ouimeet.com/news/getNews?type=3&app_language=zh-Hans
隐私政策:https://app.ouimeet.com/news/getNews?type=10&app_language=zh-Hans

Rating:5                                                 Show Detail


OpinionAPP

Name:OpinionAPP                                                 Price:0,00 €

Description:Participe de pesquisas pelo celular em painéis de parceiros da Cint. O OpinionAPP busca todos os painéis de pesquisa dos quais você participa e lhe apresenta todos juntos com uma lista das pesquisas disponíveis em tempo real.

Se você ainda não é um membro do painel ou se deseja mais informações, acesse http://www.opinionapp.mobi

Para iniciar, faça o login utilizando o mesmo endereço de e-mail que você usa para os seus painéis e você estará pronto para continuar.

Rating:4.35                                             Show Detail


中國象棋-民間傳統休閒益智遊戲

Name:中國象棋-民間傳統休閒益智遊戲                                                 Price:NT$ 0

Description:象棋是中国流行非常广泛的游戏。这款中国象棋致力于打造一款界面精美,棋力强大,功能丰富的象棋游戏。

游戏特点:
1:支持人机对弈、人人对弈。
2:人机对弈可选择从“业余”到"特级大师"的多个难度级别。高级别的电脑棋力极强。
3:多种精美的棋子风格和棋盘风格可供选择。
4:优美的背景音乐和下棋语音提示。
5:更多功能:电脑提示、无限悔棋,让子设置等等。

Rating:4                                                 Show Detail


中国象棋(单机版)-棋魂中国象棋大师推荐经典象棋游戏

Name:中国象棋(单机版)-棋魂中国象棋大师推荐经典象棋游戏                                                 Price:¥0.00

Description:最受欢迎,卸载率最低的象棋游戏!
内含千盘残局,分为初,中,高级的难度,让您自由选择!
想了解更多关于象棋残局、象棋杀法、象棋路边摊等相关资讯,就赶快下载多乐象棋吧!
多乐象棋的主要特点包括:
1、支持人机对战,残局对战,打谱复盘。
2、对弈模式下可以载入对局、保存对局、摆设棋局。
3、挑战模式内置数千盘残局、排局供棋友练习各种象棋杀法,并提供电脑提示功能。
4、支持打谱功能,可载入棋谱文件,浏览棋谱,自动播放棋谱。
5、打谱模式能够随时切换到对弈模式,便于研究棋局,并且可以还原打谱状态。
6、打谱模式中包含猜棋谱的功能(记谱模式),用于记忆棋谱或猜测大师走棋以提高棋力。

Rating:2.5                                                 Show Detail


中国象棋残局大师—双人象棋,休闲象棋小游戏

Name:中国象棋残局大师—双人象棋,休闲象棋小游戏                                                 Price:¥0.00

Description:中国象棋,在中国有着悠久的历史,现在,你无需棋具、无需联网,即可随时来一局。多种游戏模式,完善的电脑AI,多变的开局,不管是老手还是新手,都不会让你们失望的。

复盘功能,随时查看棋局,提升棋力,指日可待!
战绩查看,了解自己真实的水平!
入门教学,新手也能玩转象棋!

【游戏模式】

1、联网模式。联机匹配玩家对战,象棋暗棋随你挑,新手场、中级场、高级场任你选择,更有好友对战,创建房间,不在一起也能畅快对战!

2、人机模式。自由调节难易程度,七种级别由你掌控,新手在这里,初窥门径,融会贯通,高手在这里,傲视群雄,威镇寰宇;暗棋的智能AI,让你欲罢不能。

3、双人模式。红棋和黑棋都受玩家操控,双方各执一边同台竞技,看看谁获得胜利。

4、本地联机。可通过WiFi或蓝牙与好友对战。

5、挑战残局。这里有超全的杀法大全、象棋名谱,等你来解,让大家看看你特殊的破局技巧。

6、棋局推演。将多种残局的走法一步一步推演给你看,如何打破僵局取得胜利一目了然!

精彩的模式,精美的界面,给你焕然一新的体验。

我们希望您能喜欢我们的游戏。我们会阅读您的所有评论,为您打造更出色的游戏体验。请留下您的反馈,告诉我们您喜爱我们的游戏的原因以及您希望我们如何改进。

Rating:4.5                                                 Show Detail


象棋巫师

Name:象棋巫师                                                 Price:¥0.00

Description:象棋巫师iPhone/iPad是一款功能强大的移动平台象棋游戏,采用象棋巫师引擎,传承了象棋巫师精湛的棋艺和免费、无广告的绿色理念,是手机用户感受中国象棋乐趣的最佳选择。

象棋巫师iPhone/iPad版开局灵活多变,中残局也具有相当的对弈水平,另有多种难度和让子设置,可增加对弈的趣味性;支持一键分享,通过微博记录精彩对局,同时分享给好友;内置上千盘杀局习题,提供存档、指导等功能,帮助象棋爱好者提高棋艺、体验象棋乐趣。

Rating:4.5                                                 Show Detail


Vietnamese Dictionary Offline

Name:Vietnamese Dictionary Offline                                                 Price:Free

Description:Từ điển Anh - Việt - Anh hàng đầu đã có mặt trên Appstore MIỄN PHÍ!

Anh - Việt - Anh là bộ từ điển hoàn hảo với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, nội dung chất lượng, chức năng tìm kiếm nâng cao và phát âm tiếng bản địa cho tiếng Anh và tiếng Việt. Nhiều loại từ điển khác nhau được tích hợp với hơn 700.000 từ cập nhật, lý tưởng cho những ai cần một từ điển toàn diện để học tập, làm việc, du lịch hoặc sử dụng ở nhà!

Phiên bản mới nhất của chúng tôi có nhiều nội dung mới, được lựa chọn và biên soạn cẩn thận như trò chơi học từ vựng theo các bài học như TOEIC, IELTS, TOEFL; cụm từ giao tiếp hàng ngày với nhiều chủ đề; luyện nghe tiếng Anh, ... cho phép bạn nâng cao vốn từ vựng của bạn và làm cho việc học ngoại ngữ dễ dàng hơn hơn bao giờ hết.

CHỨC NĂNG NỔI BẬT
► Nội dung và dữ liệu chất lượng:
• Hàng ngàn cụm từ giao tiếp hàng ngày được biên soạn một cách cẩn thận.
• Trò chơi học từ vựng phổ biến thi TOEIC, IELTS, TOEFL.
• Từ điển Thành ngữ với 2.800 mục từ.
• Các bài luyện nghe tiếng Anh được lựa chọn và cập nhật hàng ngày giúp bạn thực hành nghe và nâng cao vốn từ vựng.

► Các chức năng tiện ích:
• Chế độ offline cho phép bạn tìm kiếm các từ mà không cần kết nối mạng.
• Phát âm âm thanh chuẩn giọng bản ngữ với phát âm các từ tiếng Anh và tiếng Việt.
• Hỗ trợ dịch trực tuyến cho 36 ngôn ngữ
• Lưu các từ vựng yêu thích để ôn tập lại.
• Lịch sử tra từ để tìm kiếm các từ tra gần đây.
• Tìm kiếm từ thông minh bao gồm cả kiểm tra chính tả
• Liên kết nhanh từ đồng nghĩa, trái nghĩa,...

► Tích hợp nhiều loại từ điển:
• Từ điển Anh-Việt với 387.000 mục từ.
• Từ điển Việt-Anh với 42.122 mục từ.
• Từ điển Việt-Việt với 30.155 mục từ
• Trọn bộ từ điển Anh-Anh Wordnet 3.0 với 200.000 mục từ.
• Từ điển Đồng-trái nghĩa với 20.000 mục từ.
• Danh sách các từ điển ôn thi GRE, SAT, TOEFL.

► Tìm kiếm thông minh.
• Vừa nhập vừa tìm, liệt kê kết quả
• Tìm nâng cao (1): tìm gần đúng (WildCard)
• Tìm nâng cao (2): tìm theo tổ hợp kí tự (Anagram)
• Tìm nâng cao (3): tìm theo phát âm (Phonetic - English only)
• Kiểm tra chính tả cho các từ khóa tiếng Anh
• Tra cứu từ khóa để tìm kiếm các từ ghép và cụm từ.

LIÊN HỆ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến đóng góp hoặc gợi ý nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp tại [email protected]. Phản hồi của bạn giúp chúng tôi nỗ lực để hoàn thiện sản phẩm tốt hơn!

Rating:4.5                                                 Show Detail