8 Best Apps Similar To Dayforce|AppSimilar

Top Grossing Apps: Dayforce

Dayforce

APP STORE: App Store    Free
CURRENT VERSION : 58.2.1(2020-06-09)
APP CATEGORIES : Business, Productivity
APP RATINGS & REVIEWS : 4.5 (162.46K)

APP DOWNLOADS   APP REVENUE DAILY ACTIVE USER OF APP
40.0K   <5K <5K

APP DESCRIPTION

Need access to your work life at your convenience? Dayforce puts you in the driver’s seat with an engaging, intuitive mobile experience to easily manage your work tasks. Whether you’re an employee wanting to submit time off, or a manager needing to action a team member’s request, Dayforce has you covered.

As an employee, being able to access work-related tasks quickly is critical, so you can focus on your job. From checking your schedule, to requesting pay instantly, to setting performance goals, Dayforce lets you manage these tasks from your mobile device.

For managers, supporting your team is a top priority. Being able to respond to employee requests promptly and connect with them when needed improves your effectiveness as a manager. Whether you’re approving a shift trade or time off, or reviewing and authorizing worked time, or simply reaching out to potential candidates, Dayforce builds upon its employee capabilities with even deeper manager functionality.

See how Dayforce can improve work life by providing secure, mobile access to your data, so you can save time, and accomplish tasks more easily.

Please note: Dayforce mobile access is only available to Dayforce customers. If you are an employee of a Dayforce client, please check with your employer before downloading the app to see if they have activated the mobile option.

Disclaimer: Dayforce mobile features will be limited to the Dayforce web version that has been deployed to your organization.

APP STORE OPTIMIZATION DETAIL

PLATFORMS : App Store

REPORT

KEYWORD SEARCH


More Other AppsReport

Apps Similar To Dayforce


Top 8 Similars More Similar Apps

TD Canada

Name:TD Canada                                                Price:Free

Description:The TD app for iOS provides quick, easy, secure access to your TD chequing, savings, credit, and investment accounts.

MOBILE BANKING

• Check account balances and transaction history.
• Make TD Credit Card payments.
• Make Canadian bill payments.
• Deposit a cheque by taking a picture with TD Mobile Deposit.
• Send, request and receive money with Interac e-Transfer® (1).
• Get answers to many of your everyday TD banking questions 24/7, 365 days a year with TD Clari.
• Keep track of your spending and receive real time notifications with TD MySpend (2).
• With TD for Me, receive information about TD Canada Trust Branches, local events, offers and tips.

INVESTMENT ADVANTAGES

The TD app allows you to monitor the market, research investment ideas, and trade everything from stocks to options.

• Act quickly on market opportunities: trade stocks, ETFs, options and multi-leg options, as well as mutual funds.
• Help protect your portfolio from market loss with stop orders.
• TD Direct Investing clients can now view their account performance at a glance, monitor the status of their trades and stay up to date on events relevant to their portfolio.
• Keep tabs on your favourite securities with watchlists, which sync with WebBroker.
• Set mobile push notifications to receive real-time price alerts for stocks, ETFs and mutual funds.
• Interactive charts and real-time quotes can help you make informed decisions on the go.

By clicking "Get", you consent to the installation of the TD app (3) and any future updates that can perform the functions described. The TD app is for use by customers with TD Canada Trust banking accounts and an active EasyWeb account. You may withdraw your consent at any time by deleting this app.

IMPORTANT DISCLOSURES ABOUT THE TD APP
We use your mobile marketing identifier and other technologies to deliver personalized content on our websites and relevant advertising on other websites, unless you change your preferences. To update/manage these preferences on the TD app, use your device's opt-out settings. Open: Settings > Privacy > Advertising” and turn on “Limit Ad Tracking” to opt-out of interest-based ads. To manage these preferences on our websites, use your browser and select Ad Choices & Personalization at the bottom of the www.td.com homepage.

If you require assistance, call 1-866-222-3456, mail TD CASL Office, Toronto Dominion Centre, PO Box 1, Toronto ON, M5K 1A2, or email us at customer.support@td.com.

(1) Interac e-Transfer® is a registered trade-mark of Interac Inc. Used under license.
(2) TD MySpend works best with the TD app. However, you do not need to download the TD app to use TD MySpend.
(3) Provided by The TD Bank Group which includes The Toronto-Dominion Bank and its affiliates, who provide deposit, investment, loan, securities, trust, insurance and other products or services.

Rating:4.5                                               Show Detail


Bible

Name:Bible                                                Price:Free

Description:在全世界超过 1.8亿个设备上,人们用最受好评的圣经软件来阅读、聆听和分享圣经 --- 这可是完全免费的!超过1千个圣经译本,并有数百种语言的选择。还有数以百计的读经计划,以40多种语言呈献给您。添加您个性化的高亮显示、书签、公开或保密的笔记。

按照您的体验和喜好调整设置使阅读更轻松自在。您在线时可随心所欲地使用所有译本与功能,或者下载特定译本以备离线时使用。

圣经软件让您和挚友们一起探索圣经。在您认识并信任的朋友圈内分享关于经文的坦诚交流,一起学习彼此对经文的发掘与体会。

阅读圣经
* 您有30多种语言的选择来设置圣经软件的使用介面。
* 备有775种语言,数以百计的圣经译本供您轻松选择。
* 从多个最常用的译本里选择,如 CCB 当代译本、CUNPSS 新标点和合本、CUNPSD 新标点和合本 (上帝版)、CNVS 新译本、CSB 中文标准译本、RCUVSS 和合本修订版。
* 离线圣经:在没有网络连线时也可以阅读 (只限特定译本)。
* 聆听有声圣经,享受全新的跳过功能、播放速度和定时器控制。 (有声圣经只限特定译本,并不提供下载)。

与朋友一起使用圣经
* 通过圣经软件中建立的友情,使圣经成为您最亲密的人际关系的中心点。
* 观看您和朋友一连串的读经活动,比如做笔记、做书签与高亮显示。
* 一起学习神的话语时,在圣经软件中通过评论来分享您的观点、提出问题并进行有意义的交流。

研习圣经
* 上百个读经计划: 您可找到灵修计划,还有在一年内借着探讨专题、部分或整本圣经内容来引导你的读经计划。
* 观看和分享《圣经》电视短剧、改变世界的电影《耶稣》和《The Lumo Project》
* 用关键字来搜索圣经。

个性化您的圣经
* 全新的主题让您选择,通过调色板来个性化您圣经软件的整体使用体验。
* 经句图:将经文转为可以分享的艺术创作。
* 以您自订的色彩来高亮显示—— 就像用纸质圣经。
* 书签标示经文: 分享、背诵或者只是要标记您喜爱的经文。
* 通过社交网络、电子邮件或短信与朋友分享经文。
* 给经文添加笔记:可设置为只有您自己看得见的保密模式、或将笔记公开与朋友分享。
* 有了 YouVersion 的免费帐户,您可通过云端同步在任何接受支持的设备上看见您所有的笔记、高亮显示、书签和读经计划。
* 轻松阅读的设置,如字体选择、文字大小和亮度调整。

与 YouVersion 联系
* 在圣经软件里直接联系服务支持。
* 点赞我们的 Facebook : http://facebook.com/youversion
* 关注我们的 Twitter : http://twitter.com/youversion
* 跟进我们博客的最新消息: http://blog.youversion.com/zh-hans/
* 使用网络版 YouVersion : https://www.bible.com/zh-CN

现在就下载全世界最受好评的圣经软件!随时体验与享受千万用户所推崇的圣经阅读方式!

Rating:5                                                 Show Detail


Google Home

Name:Google Home                                                 Price:Free

Description:Thiết lập, quản lý và điều khiển các thiết bị Google Home, Google Nest và Chromecast cùng hàng ngàn sản phẩm nhà thông minh như đèn, camera, máy điều nhiệt và nhiều thiết bị khác – tất cả từ ứng dụng Google Home.

Bao quát mọi hoạt động trong nhà.

Thông qua tab Nhà, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng phát nhạc hoặc giảm độ sáng của đèn khi bạn xem phim, cũng như thực hiện nhiều thao tác khác. Điều khiển mọi thiết bị trong nhà chỉ bằng một lần nhấn và thực hiện mọi việc nhanh chóng. Tab Nguồn cấp dữ liệu làm nổi bật các sự kiện quan trọng nhất trong nhà bạn tại một nơi. Tại đây, bạn cũng sẽ tìm được một số cách để khai thác tối đa mọi thiết bị và cải thiện cách bố trí thiết bị trong nhà.

Tạo các quy trình giúp bạn bật đèn, kiểm tra tình hình thời tiết, phát tin tức và làm nhiều việc khác nữa bằng một lệnh đơn giản.

Xem tất cả luồng video và âm thanh đang phát trên mọi thiết bị trong nhà tại một nơi, thay đổi âm lượng, chuyển sang bản nhạc tiếp theo, hoặc nhanh chóng thay đổi loa phát.

Biết mọi việc đang diễn ra trong nhà trong nháy mắt. Chúng tôi thiết kế ứng dụng Google Home để giúp bạn biết được tình trạng ngôi nhà và giúp bạn nắm bắt mọi sự kiện mà bạn đã bỏ lỡ. Kiểm tra nhà bất kỳ lúc nào và xem tóm tắt những sự kiện xảy ra gần đây. Bạn cũng có thể nhận thông báo nếu có chuyện quan trọng xảy ra khi bạn vắng nhà.

Thiết lập Nest Wifi sau vài phút bằng ứng dụng Google Home. Quản lý mạng của bạn ngay trên thiết bị di động. Chạy kiểm tra tốc độ, thiết lập mạng khách và dễ dàng chia sẻ mật khẩu Wi-Fi với gia đình và bạn bè. Quyết định thiết bị nào được ưu tiên có tốc độ nhanh hơn và sử dụng các quyền kiểm soát của cha mẹ như tạm dừng Wi-Fi để quản lý thời gian lên mạng của con.

* Một số sản phẩm và tính năng có thể không có sẵn ở một số khu vực. Bạn cần có thiết bị tương thích để sử dụng.

Rating:4.4                                             Show Detail


印象 - VLOG分享社区、短视频剪辑&创作

Name:印象 - VLOG分享社区、短视频剪辑&创作                                                 Price:¥0.00

Description:【和有才的人一起艺术的生活】才华青年们美好型消费聚焦圈
用影像的方式链接美好的人、景、物,聚焦有型有款的生活方式,在这里关注专业摄影师、设计师、美食家、旅行达人……、参与“印象颜选好物”话题、阅读各领域达人的创业故事。你可以尽情释放你的创作灵感,记录你的生活点滴;还可以从生活美学角度分享和得到高颜值、高性价比、高实用性的商品体验,只选美且对的,将家居、电器、旅行、厨艺、美食、美妆、穿搭等品质好物收入购物车,节约时间、全情投入、认真生活。

【电影般的展现】丰富的vlog拍摄与编辑
+ 无论是照片或者是视频编辑,都可以使用大师滤镜及InterPlus滤镜,且分段添加不同滤镜;
+ 支持单段视频的亮度、对比度、曲线等细调;
+ 上百款动画文字、字幕、标记、智能水印;
+ 全能视频剪辑,裁剪、变速、多点分割、复制、删除、排序、倒放、静音,为你创意视频提供基础剪辑功能;
+ 炫酷转场动画:擦除、黑白场过渡、模糊、旋转变焦、方向变焦、缩放,并支持三种速度调档;
+ 支持16:9/9:16/3:4/2.35:1/1:1画幅,支持不同视频的画面旋转及缩放;
+ 支持本地音乐导入;
+ 支持3分钟高清视频保存;

【瞬间的定格】最具美感和文化气息的照片处理
+ 大师滤镜:夏永康、许熙正、章元一、张悦、林海音等大师原创滤镜;
+ InterPlus场景滤镜:人像、美食、胶片、黑白、经典电影滤镜等,还有多种照片编辑工具:曝光、增强、饱和度、暗角、颗粒、褪色,高阶曲线等;
+ 光效素材:80款光效素材,支持亮度、饱和度、色相调整;
+ 专业摄影简约水印:我们调研了数千款水印素材,总结出最简约最有专业风格的水印素材,让每张精心的摄影作品打下标志性水印,当然,你也可以直接通过印象导入你本人创作的个人水印;
+ 专治照片强迫症:多尺寸裁剪、自由旋转、水平校正、垂直校正;
+ 高清图片导出;

【让快门变得艺术】为发烧而生的利器
我们为每位热爱记录的朋友提供了视频和照片的高清拍摄与录制功能。同时我们也准备了直观的构图线以及视频分段模式,让你迅速上手拍照及录像,便捷的记录与表达你的点滴瞬间。

【有才华的人】十年的文化底蕴知识沉淀
十年《印象》杂志摄影知识沉淀,收录精华大师专访:夏永康、许熙正、马良、陈漫、蜷川实花、孙郡、张悦、许闯、章元一、童梦、周裕隆……我们不仅传播摄影理念,更让摄影理念灵动活于影像。为此,我们打造了数十款原创大师滤镜,及百款大师态度文字素材。我们的分享不仅是告知,而是帮助爱摄影的你,共同成长。


# InterPhoto Pro 会员订阅说明

- 您可以在会员期间内无限使用所有素材(滤镜、动画文字、水印、光效),同时享用专属的高级功能,比如免解锁素材、去官方水印、视频无限时长导出以及其他即将发布的新功能;
- 订阅按月或年收费,价格取决于选择的订阅套餐。或者,选择一次性付款购买(非订阅);
- 购买连续订阅会员的账号,会在确认购买后支付相关费用。会员订阅到期后将自动续订,除非您在当前订阅周期结束前至少24小时关闭自动续订。会员续订会在当前订阅周期结束前的24小时内发生,届时将根据您选择的会员方案从您的iTunes账号扣费。
- 如需取消订阅,请手动打开苹果手机”设置“-->进入 “iTunes Store 与 App Store”-->点击“Apple ID”,选择“查看Apple ID”,进入“账户设置”页面,点击“订阅”,选择InterPhoto连续订阅会员取消订阅即可。根据 Apple 的政策,在活动订阅期内不能取消当前订阅。购买后,将不会为任何未使用的部分退款。
- 所有私人数据都会遵守 InterPhoto 隐私政策及条款处理。请点击链接参见

使用条款:http://www.adnonstop.com/interphoto/wap/ua.php
隐私政策:http://www.adnonstop.com/interphoto/wap/policy.php

如果您遇到任何问题或者需要进一步帮助,请通过邮件 interphoto@adnonstop.com 与我们联系解决,或进入QQ交流群:1533141194

Rating:5                                                 Show Detail


Lifetime: Watch Shows & Movies

Name:Lifetime: Watch Shows & Movies                                                 Price:Free

Description:Stream your favorite Lifetime Movies and TV shows on the go! We’ve got the latest episodes of Dance Moms, Married at First Sight, Little Women: LA, Bring It!, plus many, many more.

NEW! Live streaming on the app. Yes, that’s right, you can now stream Lifetime straight from your iOS device.

Enjoy full episodes for FREE*, wherever you are. Simply download the Lifetime app and start streaming now.

Popular shows & movies:

• Dance Moms
• Married at First Sight
• Little Women: LA
• Little Women: Atlanta
• Bring It!
• The Rap Game
• Surviving R. Kelly
• Marrying Millions


.... plus the latest Lifetime Movies & many more!

Our mission is to celebrate and entertain women, which is why Lifetime TV Shows and Movies are packed with powerful real stories from strong and passionate people. Download the Lifetime app now and explore an amazing range of empowered entertainment.

Create a Lifetime profile to continue watching episodes where you left off on any device.

Want more Lifetime Movies? Then you need Lifetime Movie Club! Download Lifetime Movie Club to stream commercial free Lifetime movies for only $3.99/month or $39.99/year. Start your 7-day free trial now.
----------------------

*Sign in with your TV Provider and get access to even more content.Please note: This app features Nielsen’s proprietary measurement software which contributes to market research, like Nielsen’s TV Ratings. Please see https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/mobile/us/en/optout.html for more information

Please note that Lifetime content is only available to stream in the United States.

Rating:3.5                                                 Show Detail


Paychex Flex

Name:Paychex Flex                                                 Price:Free

Description:The Paychex Flex app can be used by previously registered Paychex Flex (paychexflex.com) users.

Paychex Flex keeps employers and employees connected to the most vital payroll and benefits features.

Available features will vary and are dependent upon your company's plan options.

EMPLOYERS

Touch ID and Face ID authentication

Submit payroll
- Enter, review, and submit on the go.
- Resume payrolls started on your tablet or desktop.

Access vital information
- All reports, including payroll reports and cash requirements.
- Employee check stubs and tax documents.
- Employee profiles, compensation, taxes, deductions, and time-off balances.
- Retirement plan balances, participation rates, and employee eligibility.
- Health and benefits carrier information and member guides.
- Health and benefits employee enrollment and election information.

EMPLOYEES

Touch ID and Face ID authentication

Access vital information
- Check stubs and W2s.
- Retirement balances, contributions, returns, and loans.
- Update retirement contributions and investments.
- Profile, compensation, taxes, deductions, and time-off balances.
- Health, dental, and life insurance benefit details, deductions, and contact information.
- FSA contributions, balances, claim, and reimbursement activity.

Rating:5                                                 Show Detail


Heads Up!

Name:Heads Up!                                                 Price:Free

Description:It's the game The New York Times called a "Sensation," and Cosmopolitan said "will be the best dollar you've spent." Heads Up! is the fun and hilarious game from Ellen DeGeneres that she plays on her show, and you can play with your friends!


From naming celebrities, to singing, to silly accents -- guess the word on the card that’s on your head from your friends' clues before the timer runs out!

Play one of the many exciting categories, or create a category all your own!

Features:

- Play with one friend, or one hundred at the same time.

- Draw a new card simply by tilting your phone.

- Keep videos of your hilarious game play for your own amusement, or share them right to Facebook.

- Diverse categories let you challenge your smartypants friends and entertain your kids for hours, all from one app!


With 40+ themed decks packed to the brim with exciting gameplay cards, the fun will never stop!

Decks include:

- Celebrities

- Movies

- Animals

- Accents

- Characters

- And lots more!

Game-nighters, your app is here.

1. Ad Choices: policies.warnerbros.com/privacy/en-us/#adchoice

2. Terms of Use: policies.warnerbros.com/terms/en-us

3. Do Not Sell My Personal Information: privacycenter.wb.com/do-not-sell

Embedded webview is needed to display the opened hyperlink to the Privacy Center

Rating:4.55                                                 Show Detail


SuccessFactors

Name:SuccessFactors                                                 Price:Free

Description:SAP SuccessFactors Mobile helps businesses bring HR closer to their employees, so they are more engaged, more productive, and much smarter about the way they work. SAP SuccessFactors Mobile provides a native, consumer-like experience, ability to meet strict security standards, manageability of features and functionalities in mobile devices and optimized procedures for mobile performance.

Use SAP SuccessFactors Mobile to:

* View employee profiles and call, text, or email them directly
* Approve all your requisitions within seconds
* View your company’s organization chart to see how everyone is connected, including direct reports, matrix reports and new hires
* Post your own text, photo and video updates
* View and add comments to entire documents, presentations, videos and links
* Sign up for courses, connect with experts and complete entire classes
* Manage your active goal plans and update your goal status and progress towards completion
* View your time off balance, submit time off requests to your manager and let colleagues know when you will be away from work

Important: If you are an SAP SuccessFactors customer and are having trouble logging in, contact your SAP SuccessFactors administrator.

About SAP SuccessFactors

SAP SuccessFactors provides the leading cloud-based SAP SuccessFactors HCM Suite, which helps HR drive business execution with solutions that are complete, beautiful, and flexible enough to start anywhere – optimizing your workforce today and preparing them for tomorrow. SAP SuccessFactors solutions are supported by a global partner ecosystem and the experience and commitment of SAP.

Rating:3.4                                                 Show Detail